NIHOS na facebooku

Menu

Vyhľadávanie

Festival Vysoké Hory Nitra

16. ročník festivalu o horách a cestovaní sa uskutoční 25.11.2023 na MsÚ v Nitre. Viac info nájdete na www.vysokehorynitra.sk Festivalový FACEBOOK

SVTS

O spolku

Nitriansky horský spolok je občianske združenie záujemcov o aktivity v prírode (vysokohorská turistika, skialpinizmus, turistika, cykloturistika, horolezectvo, atď.) pod záštitou Slovenského vysokohorského turistického spolku (SVTS). Je nepolitickou a neziskovou organizáciou. Spolok má schválené svoje stanovy. Medzi hlavné ciele a smery činnosti spolku patrí aj aktívne sa podieľať na ochrane prírody a jej zveľaďovaní. Ustanovujúca členská schôdza sa konala za prítomnosti ôsmich zakladajúcich členov 20. mája 2005. Odvtedy má spolok za sebou veľa akcií, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v našej kronike.
Spolok je otvoreným klubom a vo svojich radoch radi uvítame ľudí, ktorí majú radi prírodu a pohyb v nej.

Základné údaje o spolku:

Názov a sídlo:   Nitriansky horský spolok, Štiavnická 18, 949 01 Nitra
Logo: na stiahnutie CDR, JPG
Ústredie: Patrik Egyud - predseda
Martin Boltižiar - podpredseda
Janka Ferenciová - hospodár
Revízor: Miroslav Kučera
IČO: 37970275
DIČ: 2022266213
Číslo účtu/IBAN: 2626777566/1100 / IBAN SK76 1100 0000 0026 2677 7566 / BIC TATRSKBX